ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.10.2021 9:49
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–вересень 2021 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Вересень 2021
до серпня 2021
Вересень 2021
до вересня 2020
Січень–вересень 2021
до січня–вересня 2020
Промисловість
B+C+D
181,9
94,2
76,1
Добувна та переробна промисловість
B+C
194,4
93,8
73,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
596,7
109,5
60,8
Переробна промисловість
С
158,7
89,5
77,2
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
217,2
87,3
71,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
104,1
72,8
85,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
139,0
90,0
84,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
109,6
130,8
119,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
189,3
218,1
133,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
104,4
108,4
112,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
96,8
95,7
85,3
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
163,3
87,5
93,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
95,4
101,1
116,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області