ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 9:42
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
Усього
 
10720549,6
1227768,7
11,4
6860517,9
64,0
2632263,0
24,6
850586,1
7,9
Сільське, лісове та рибне господарство
A
2556067,9
к
к
к
к
1014181,3
39,7
274093,2
10,7
Промисловість
B+C+D+E
3936986,0
к
к
к
к
390430,4
9,9
110381,5
2,8
Будівництво
F
207857,8
48462,6
23,3
159395,2
76,7
58133,6
28,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
991724,4
к
к
к
к
425209,5
42,9
177233,0
17,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
630710,7
444801,3
70,5
185909,4
29,5
67195,3
10,7
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
31294,5
к
к
к
к
8754,0
28,0
Інформація та телекомунікації
J
75422,4
к
к
к
к
32214,0
42,7
Фінансова та страхова діяльність
K
6334,9
6334,9
100,0
3064,4
48,4
Операції з нерухомим майном
L
129423,8
26989,2
20,9
102434,6
79,1
51489,4
39,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
98376,7
к
к
к
к
31192,7
31,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
203985,6
107616,1
52,8
96369,5
47,2
22663,7
11,1
Освіта
P
к
к
к
4176,9
86,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
1809208,3
1740552,6
96,2
68655,7
3,8
3798,2
0,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
4707,1
20,8
1711,1
7,6
Надання інших видів послуг
S
15747,5
к
к
к
к
4485,1
28,5
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень)".


© Головне управління статистики у Кіровоградській області