ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 26.08.2021 13:10
Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2021 року
 
Обсяг капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
2089392
100,0
інвестиції у матеріальні активи
2062683
98,7
будівлі житлові
43672
2,1
будівлі нежитлові
313453
15,0
інженерні споруди
390607
18,7
машини, обладнання та інвентар
1002170
48,0
транспортні засоби
236414
11,3
земля
3606
0,2
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
15863
0,7
інші матеріальні активи
56898
2,7
інвестиції у нематеріальні активи
26709
1,3
з них
програмне забезпечення та бази даних
10266
0,5
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області