ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 01.06.2021 12:46
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області у 2020 році
Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол.
США
у % до
2019р.
тис.дол.
США
у % до
2019р.
Усього                                                                                           
912658,7
129,1
232760,4
93,1
679898,3
  у тому числі
Австрiя                                                                                            
1210,7
137,1
3771,6
63,0
–2560,9
Азербайджан
7964,6
283,9
272,5
133,0
7692,2
Албанiя                                                                                            
2107,2
711,9
2107,2
Алжир                                                                                               
7495,7
95,3
7495,7
Бангладеш                                                                                          
7185,5
137,9
76,0
54546,7
7109,5
Бельгiя                                                                                             
7466,1
296,5
6417,4
90,2
1048,7
Бiлорусь                                                                                           
92677,9
148,0
15799,2
104,5
76878,7
Болгарiя                                                                                           
2291,6
71,6
66,4
26,3
2225,2
Бразилiя                                                                                           
78,6
1500,5
48,2
–1422,0
В'єтнам                                                                                            
3347,6
130,5
88,5
251,3
3259,1
Вiрменiя                                                                                           
1465,5
112,6
0,3
3,3
1465,2
Габон                                                                                              
468,4
116,8
468,4
Гана                                                                                               
2641,1
1308,8
2641,1
Гаяна                                                                                              
994,7
747,6
994,7
Гвiнея                                                                                             
433,1
65,9
433,1
Грецiя                                                                                             
591,6
66,1
16,2
38,8
575,4
Грузiя                                                                                             
5017,4
82,6
115,4
72,9
4901,9
Данiя                                                                                              
1327,1
86,9
826,0
158,1
501,1
Держава Палестина
826,2
100,3
826,2
Джибутi                                                                                            
2096,8
58,7
2096,8
Естонiя                                                                                            
1083,2
96,0
53,4
53,8
1029,8
Ефiопiя                                                                                            
428,0
16,3
428,0
Єгипет                                                                                             
38534,4
159,5
38,8
43,3
38495,6
Ємен                                                                                               
3726,1
63,1
3726,1
Iзраїль                                                                                            
24893,9
121,8
75,4
268,6
24818,4
Iндiя                                                                                              
89621,0
150,9
647,7
41,1
88973,3
Iндонезiя                                                                                          
5430,4
62,5
8200,9
3196,5
–2770,6
Iрак                                                                                               
5823,2
322,3
5823,2
Iран (Iсламська Республiка)
2365,3
159,1
491,3
359,7
1874,0
Iрландiя                                                                                           
5267,6
92,5
41,8
155,2
5225,8
Iспанiя                                                                                             
31056,6
132,2
1163,7
88,8
29892,9
Iталiя                                                                                             
23554,6
146,8
6539,4
83,5
17015,2
Йорданiя                                                                                            
3035,5
120,5
3035,5
Казахстан                                                                                          
6507,1
177,3
383,1
174,6
6124,0
Канада                                                                                              
458,3
101,5
385,8
98,5
72,4
Катар                                                                                              
513,4
92,7
513,4
Китай                                                                                               
119680,0
240,0
40109,2
82,4
79570,8
Кiпр                                                                                               
1383,7
37,4
1383,7
Латвiя                                                                                              
969,3
76,6
503,4
82,3
465,9
Литва                                                                                              
4906,1
116,9
698,8
34,1
4207,3
Лiван                                                                                               
9153,6
147,6
9153,6
Лівія                                                                                              
20128,7
634,0
20128,7
Маврикiй                                                                                            
1201,2
1278,1
0,3
114,0
1201,0
Мавританiя                                                                                         
2030,3
318,3
2030,3
Мадагаскар                                                                                          
485,3
54,9
485,3
Малайзiя                                                                                           
15022,2
111,8
6477,6
426,5
8544,7
Марокко                                                                                             
18430,5
436,9
18430,5
Мексика                                                                                            
9544,9
103,3
894,8
109,0
8650,0
Мозамбiк                                                                                            
534,7
251,4
534,7
Монголiя                                                                                           
350,9
163,7
350,9
М'янма                                                                                              
2674,3
112,2
2674,3
Непал                                                                                              
804,6
94,4
804,6
Нiдерланди                                                                                         
57846,9
132,2
2118,5
106,7
55728,4
Нiмеччина                                                                                           
13059,0
74,0
29481,8
100,4
-16422,8
Норвегія                                                                                           
420,0
184,1
607,9
577,2
–187,9
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 
10245,8
104,2
26,3
185,4
10219,5
Об'єднана Республiка Танзанія
1482,7
974,9
1482,7
Оман                                                                                                
2265,3
91,7
2265,3
Пакистан                                                                                           
7646,7
359,7
1,1
161,6
7645,6
Пiвденна Африка 
1657,7
95,7
22,8
257,1
1634,9
Польща                                                                                             
36205,3
194,1
13070,7
98,2
23134,7
Португалiя                                                                                          
2464,4
24,1
6,0
13,2
2458,5
Республiка Корея
4467,0
61,4
1076,6
167,2
3390,4
Республіка Молдова
8880,6
101,8
336,6
50,6
8544,0
Реюньйон                                                                                           
474,7
474,7
Росiйська Федерацiя
25126,0
91,1
6164,1
85,7
18961,9
Румунiя                                                                                            
9988,4
276,5
1369,4
136,5
8619,0
Саудiвська Аравiя 
2223,2
32,8
0,4
407,2
2222,8
Сенегал                                                                                            
1792,0
646,6
1792,0
Сингапур                                                                                           
852,8
64,0
4,0
18,4
848,8
Словаччина                                                                                         
1724,1
204,1
1116,2
82,4
607,9
Словенiя                                                                                           
64,6
96,8
1094,2
83,5
–1029,6
Сомалi                                                                                             
1625,6
161,1
1625,6
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
5871,1
142,8
10368,3
100,9
–4497,2
США                                                                                                
11340,8
72,1
20505,8
64,3
–9165,0
Таїланд                                                                                            
7382,1
97,8
11,8
12,8
7370,3
Того                                                                                                
455,2
218,6
455,2
Тунiс                                                                                              
19078,7
203,8
15,1
241,8
19063,6
Туреччина                                                                                           
28081,7
48,4
22023,8
127,5
6057,9
Туркменистан                                                                                       
975,9
132,9
0,0
975,9
Угорщина                                                                                            
1151,7
137,0
3293,7
51,2
–2142,0
Узбекистан                                                                                         
2921,8
80,8
1933,9
237,5
987,9
Фiлiппiни                                                                                           
1802,6
103,2
11,3
61,3
1791,4
Францiя                                                                                            
18061,6
136,0
8420,8
118,1
9640,8
Чехія                                                                                               
21089,1
82,9
8561,0
57,9
12528,1
Швецiя                                                                                             
509,4
105,4
745,1
50,7
–235,7
Шри-Ланка                                                                                           
1184,0
17336,2
0,7
7,1
1183,3
Японiя                                                                                             
121,7
74,1
3516,2
143,0
–3394,5
Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області