ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 09.06.2021 11:00
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Кіровоградській області у I кварталі 2021 року

 

Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн
У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього,тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
 
1911417,2
300271,3
15,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
1367104,4
44849,0
3,3
Наземний і трубопровідний транспорт
49
к
к
к
Водний транспорт
50
Авіаційний транспорт
51
к
к
к
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
52
110542,9
к
к
Поштова та кур'єрська діяльність
53
к
к
к
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
к
к
к
Тимчасове розміщування
55
к
к
к
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
56
к
к
к
Інформація та телекомунікації
J
к
к
к
Видавнича діяльність
58
к
к
к
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
59
к
к
к
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
60
к
к
к
Телекомунікації (електрозв'язок)
61
к
к
к
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
62
к
Надання інформаційних послуг
63
к
к
к
Операції з нерухомим майном
L
93478,8
7531,2
8,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
38632,5
8030,5
20,8
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
69
8028,8
377,4
4,7
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
70
к
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
71
22699,2
6210,4
27,4
Наукові дослідження та розробки
72
1527,8
к
к
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
73
2091,3
к
к
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
74
к
Ветеринарна діяльність
75
2868,8
584,2
20,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
113156,1
56793,6
50,2
Оренда, прокат і лізинг
77
14526,3
к
к
Діяльність із працевлаштування
78
к
Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність
79
к
к
к
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань
80
34480,4
7042,9
20,4
Обслуговування будинків і територій
81
63844,7
47618,9
74,6
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги
82
к
Освіта
P
38519,8
35488,5
92,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
155117,3
128312,0
82,7
Охорона здоров'я
86
к
к
к
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання
87
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
88
к
к
к
Мистецтво, спорт, розваги та  відпочинок
R
к
к
к
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
90
к
к
к
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
91
Організування азартних ігор
92
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
93
к
к
к
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку
95
к
Надання інших індивідуальних послуг
96
к
к
к
_________________
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області