ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 21.05.2021 10:21
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Кіровоградської області січні–березні 2021 року
Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до
січня–березня 2020р.
тис.дол. США
у % до
січня–березня 2020р.
Усього
221496,7
96,2
64584,8
107,2
156911,9
у тому числі
Австрiя
389,0
216,3
615,2
58,4
–226,2
Алжир
2746,5
61,5
2746,5
Ангола
3473,5
3473,5
Бангладеш
2554,3
122,3
2554,3
Бельгiя
325,1
12,6
535,9
51,6
–210,8
Бiлорусь
27692,5
106,1
5916,7
201,2
21775,8
Болгарiя
391,8
92,8
10,0
96,5
381,8
Бразилiя
2017,0
265,6
–2017,0
В'єтнам
554,4
56,4
1,9
38,4
552,5
Гана
299,5
190,5
299,5
Грузiя
1248,6
128,8
70,9
87,1
1177,7
Данiя
468,9
179,9
55,3
43,3
413,7
Джибутi
1542,7
2248,2
1542,7
Єгипет
15727,8
149,0
16,2
44544,3
15711,5
Ємен
1789,8
99,2
1789,8
Iзраїль
3755,1
51,5
95,6
282,2
3659,5
Iндiя
21152,9
80,4
198,8
115,2
20954,1
Iндонезiя
110,3
38,6
4985,7
852,7
–4875,5
Iран (Iсламська Республiка)
83,3
672,4
163,7
–589,1
Iспанiя
2669,4
25,6
725,1
308,5
1944,3
Iталiя
81,5
0,9
1116,3
69,2
–1034,8
Йорданiя
1273,7
108,8
1273,7
Казахстан
3115,7
171,4
1,2
1,3
3114,5
Катар
791,6
791,6
Китай
29234,6
157,4
11298,3
143,4
17936,3
Кiпр
437,2
213,0
78,6
358,6
Литва
957,4
79,1
1157,0
302,3
–199,6
Лiван
8976,2
809,1
8976,2
Лівія
16484,5
425,8
16484,5
Малайзiя
1229,7
51,8
918,7
55,0
311,1
Марокко
548,6
35,4
0,2
548,4
Нiдерланди
1892,5
7,0
2814,3
899,3
–921,8
Нiмеччина
2233,9
99,4
4449,6
82,7
–2215,7
Oб'єднанi Арабськi Емiрати
1972,9
68,1
29,7
1943,1
Оман
7020,6
359,8
7020,6
Пакистан
2397,7
146,6
2397,7
Пiвденна Африка
483,7
251,9
38,0
638,0
445,6
Польща
9334,1
137,4
1934,9
100,2
7399,2
Португалiя
4591,6
0,1
3,9
4591,5
Республіка Молдова
2390,6
107,3
2390,6
Росiйська Федерацiя
6289,4
103,4
1078,2
72,7
5211,3
Румунiя
998,3
63,2
659,0
210,9
339,4
Саудiвська Аравiя
883,1
115,9
883,1
Сенегал
309,9
309,9
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
942,8
42,8
3208,5
164,5
–2265,7
США
857,9
35,4
7123,6
102,2
–6265,7
Таїланд
878,9
105,8
22,1
784,4
856,7
Тунiс
9344,9
180,4
13,6
286,0
9331,3
Туреччина
10437,0
174,3
6524,9
60,9
3912,1
Угорщина
414,5
264,7
390,5
64,4
24,0
Францiя
2765,4
67,9
2624,8
85,0
140,6
Чехія
1114,9
48,0
759,6
16,6
355,3
Японiя
147,4
173,4
756,6
76,8
–609,2
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області