ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 21.05.2021 13:56
 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь
Рік
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок – усього, осіб
У тому числі
доктора наук
доктора філософії (кандидата наук)
осіб
у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
осіб
у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
20101
505
2
0,4
24
4,8
20111
449
3
0,7
25
5,6
20121
474
3
0,6
25
5,3
20131
435
3
0,7
28
6,4
20141
433
3
0,7
31
7,2
20151
414
1
0,2
23
5,6
20162
480
10
2,1
48
10,0
20172
503
11
2,2
89
17,7
20182
467
11
2,4
67
14,3
20192
161
7
4,3
48
29,8
20202
132
к
к
41
31,1
1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).
2 Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області