ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.04.2021 10:12
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–березень 2021 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Березень 2021
до лютого 2021
Березень 2021
до березня 2020
Січень–березень 2021
до січня–березня 2020
Промисловість
B+C+D
128,0
80,4
72,8
Добувна та переробна промисловість
B+C
129,8
77,7
70,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
162,8
55,2
52,5
Переробна промисловість
С
124,7
84,7
74,6
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
112,9
77,9
77,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
107,4
102,7
87,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
124,7
123,2
87,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
96,6
154,6
141,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
228,1
163,6
82,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
150,1
125,2
106,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
184,6
95,9
56,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
158,6
140,0
77,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
111,2
127,4
116,6
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області