ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 29.04.2021 14:58
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році

Обсяги викидів
У % до 2019р.
Усього, т
10688,9
83,7
у тому числі
метали та їх сполуки
289,1
101,9
з них
свинець
0,2
100,4
мідь
0,3
97,9
нікель
8,9
101,9
хром
2,2
100,7
цинк
0,7
98,8
арсен
0,3
99,3
метан
960,5
45,1
неметанові леткі органічні сполуки
644,8
57,4
оксид вуглецю
2691,4
96,7
діоксид та інші сполуки сірки
794,0
91,9
з них
діоксид сірки
739,3
90,8
сполуки азоту
1070,4
80,8
з них
діоксид азоту
891,3
86,6
оксид азоту
31,4
78,9
аміак
133,4
63,6
речовини у вигляді твердих суспендованих частинок
4158,7
98,2
стійкі органічні забруднювачі
48,4
– 
з них
поліароматичні вуглеводні (ПАВ)
8,3
– 
інші
31,6
98,8
Крім того, діоксид вуглецю, млн. т
0,8
91,7
  
  
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області