ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 01.03.2021 11:45
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році
(остаточні дані)
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D
114,4
102,8
104,7
104,3
102,5
103,9
104,0
104,1
103,6
102,7
102,8
102,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
115,9
103,3
105,4
104,8
102,9
104,5
104,5
104,4
103,9
102,9
102,9
102,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
121,5
78,3
88,0
94,7
94,1
94,1
96,8
99,1
98,0
92,9
96,6
97,3
Переробна промисловість
С
114,2
111,3
111,1
107,9
105,5
107,7
106,9
106,1
105,7
106,0
104,8
103,6
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
119,8
111,2
111,1
108,4
105,0
108,3
111,3
110,1
108,3
106,5
104,3
103,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
81,7
46,1
48,4
50,6
55,4
55,3
60,2
68,8
72,9
78,2
74,9
73,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
154,9
134,9
119,5
115,5
113,8
112,5
110,5
107,8
106,6
108,0
106,8
107,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
106,6
82,1
73,9
74,3
78,8
86,2
92,2
95,2
92,0
92,3
93,6
93,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
221,1
136,9
111,4
131,6
144,5
136,2
140,4
137,1
132,1
123,0
112,3
107,9
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
74,4
93,1
84,5
82,3
99,5
99,6
102,2
99,5
99,8
99,0
98,5
98,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
117,9
142,2
137,9
146,3
142,1
132,4
125,0
121,7
122,2
119,1
108,6
99,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
76,7
85,5
86,1
70,4
73,5
79,5
63,6
68,6
75,6
94,0
115,5
125,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
93,9
95,5
93,8
96,9
96,8
95,7
96,6
98,6
99,6
100,2
101,2
101,9
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області