ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 10.03.2021 10:02
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Кіровоградській області у IV кварталі 2020 року

 

Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн
У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього,тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
 
2281226,1
227879,4
10,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
1733316,0
38482,7
2,2
Наземний і трубопровідний транспорт
49
к
к
к
Водний транспорт
50
Авіаційний транспорт
51
к
к
к
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
52
275791,4
к
к
Поштова та кур'єрська діяльність
53
к
к
к
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
13606,9
2801,5
20,6
Тимчасове розміщування
55
к
к
к
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
56
к
к
к
Інформація та телекомунікації
J
73550,4
20698,1
28,1
Видавнича діяльність
58
5741,3
1534,4
26,7
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
59
к
к
к
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
60
7649,3
6557,9
85,7
Телекомунікації (електрозв'язок)
61
17490,6
10707,3
61,2
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
62
к
Надання інформаційних послуг
63
к
к
к
Операції з нерухомим майном
L
107416,8
7238,2
6,7
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
97814,6
9894,6
10,1
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
69
1681,5
522,8
31,1
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
70
к
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
71
65561,6
6797,3
10,4
Наукові дослідження та розробки
72
3052,5
к
к
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
73
5177,9
к
к
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
74
к
к
к
Ветеринарна діяльність
75
6111,2
2027,1
33,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
130308,8
49308,6
37,8
Оренда, прокат і лізинг
77
24552,5
к
к
Діяльність із працевлаштування
78
к
Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність
79
428,1
361,1
84,3
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань
80
29144,1
к
к
Обслуговування будинків і територій
81
64929,5
47091,1
72,5
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги
82
к
Освіта
P
33874,1
32021,8
94,5
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
78126,2
62990,7
80,6
Охорона здоров'я
86
76335,8
61200,3
80,2
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання
87
к
к
к
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
88
к
к
к
Мистецтво, спорт, розваги та  відпочинок
R
6100,0
1000,0
16,4
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
90
1343,3
696,7
51,9
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
91
к
к
к
Організування азартних ігор
92
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
93
к
к
к
Надання інших видів послуг
S
7112,3
к
к
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку
95
3313,5
203,1
6,1
Надання інших індивідуальних послуг
96
3798,8
к
к
_________________
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області