ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 21.01.2021 13:56
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-листопаді 2020 року

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–Y89
14756
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
252
з них
туберкульоз
A15–A19
73
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
113
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
1776
з них злоякісні
C00–C97
1762
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
14
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
51
з них цукровий діабет
E10–E14
47
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
35
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
31
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
44
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
9266
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
7975
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
65
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
1026
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
428
з них грип і пневмонія
J10–J18
263
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
544
з них алкогольна хвороба печінки
K70
46
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
17
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
8
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N99
45
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
4
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P07–P96
29
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
27
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
1230
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
851
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
83
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
53
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
36
випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
77
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
180
навмисне самоушкодження
X60–X84
212
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
40
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
144
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
144
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
-
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області