ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 03.12.2021 9:13
  
 Архів:  2012-2020 
План-графік оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація” у 2021 році
Перелік матеріалів
Дата оприлюднення
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення
23
Формування приросту (скорочення) чисельності населення
23
Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах
23
Кількість померлих за причинами смерті
23
Населення (1990-2020)
Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах
23
Міграційний рух населення
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Робоча сила
30
Робоча сила за статтю та типом місцевості
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності 
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2020)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2020)
Кількість штатних працівників по містах і районах
Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах 
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
Сума заборгованості з виплати заробітної плати
02;31
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня
Освіта
Заклади дошкільної освіти (1995-2020)
Заклади загальної середньої освіти (1995-2020)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2020)
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (1995-2020)
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств 
Структура сукупних витрат домогосподарств
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
Диференціація життєвого рівня населення 
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування
Населені пункти та житло
Житловий фонд Кіровоградської області (1995-2020)
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
Доходи населення Кіровоградської області
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Показники діяльності суб'єктів господарювання
Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності  
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності  
Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах 
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах 
Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами
Показники діяльності підприємств
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах
Фінанси
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності 
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал, поточні зобов'язання і забезпечення) підприємств за видами економічної діяльності
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності 
Послуги
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Кіровоградській області
08
Методологічні пояснення
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля
22
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Кіровоградської області
16
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2020)
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Індекс капітальних інвестицій
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2020)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2020)
Сільське, лісове та рибне господарство
Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2020)
Виробництво сільськогосподарських культур
20
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
20
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах
20
Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах
20
Рослинництво (1995–2020)
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах
Внесення мінеральних  добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року
Кількість сільськогосподарських тварин
20
Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2021 року
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
20
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2021 року
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах
20
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 січня 2021 року
Виробництво основних видів продукції тваринництва
20
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2020 році 
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
20
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2020 році
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах
21
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах у 2020 році
Тваринництво (1995–2020) 
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 
Надходження молока на переробні підприємства
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням
21
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 січня 2021 року
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами
23
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2020)
Лісове господарство та мисливство
Відтворення лісів (2010-2020)
Загибель лісових насаджень за причинами
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2020)
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020)
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами
Енергетика
Використання палива
28
Запаси палива
28
Використання та запаси палива
Постачання та використання енергії
Промисловість
Індекси промислової продукції за видами діяльності
29
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року)
29
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2020)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
07
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами діяльності промисловості
Виробництво промислової продукції за видами
23
Виробництво промислової продукції за видами (2011-2020)
Будівництво
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2020)
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами
07
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2020 році
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2020)
Обсяг виробленої будівельної продукції за характером будівництва
07
Обсяг виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2020 році
Обсяг виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2020)
Індекси будівельної продукції за видами
07
Індекси будівельної продукції за видами у 2020 році
Індекси будівельної продукції за видами (2011-2020)
Транспорт
Вантажні перевезення
29
Пасажирські перевезення
29
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2020)
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2020)
Туризм
Готелі та інші місця для тимчасового проживання
не оновлюється
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2017)
не оновлюється
Колективні засоби розміщування (2011-2020)
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2020)
Реєстр статистичних одиниць
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за організаційно-правовими формами господарювання
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по містах обласного значення та районах
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області
21
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області у 2020 році
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області
21
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області у 2020 році
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2020)
Методологічні пояснення
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2020)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Кіровоградської області
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області
Методологічні пояснення
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
15
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
15
Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2020) (грудень до грудня попереднього року)
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2020)
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2020)
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2020)
Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2020)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2020)
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів
Утворення та поводження з відходами (1995-2020)
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2020)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2020)
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку Кіровоградської області
06

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області