ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 20.05.2024 18:56
  
 Архів:  2012-2023 
Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».
Дякуємо за розуміння.
План-графік оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація”
вебсайту Головного управління статистики у Кіровоградській області у 2024 році
Демографічна та соціальна статистика
/ Населення та міграція / Зайнятість та безробіття / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта
Економічна статистика
/ Національні рахунки / Діяльність підприємств / Послуги / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції / Сільське, лісове та рибне господарство
/ Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм / Реєстр статистичних одиниць
/ Зовнішньоекономічна діяльність / Ціни / Наука, технології та інновації / Навколишнє середовище / Комплексна статистика
Перелік матеріалів
Дата оприлюднення
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення по районах
22
21
20
22
21
20
22
21
20
22
20
20
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах
22
21
20
22
21
20
22
21
20
22
20
20
Кількість живонароджених, померлих по районах
22
21
20
22
21
20
22
21
20
22
20
20
Кількість живонароджених, померлих по районах (остаточні дані)
17
Кількість померлих за причинами смерті
22
21
20
22
21
20
22
21
20
22
20
20
Кількість померлих за причинами смерті (остаточні дані)
17
Населення (1990-2023)
28
17;27
26
Кількість прибулих, вибулих по районах
22
21
20
22
21
20
22
21
20
22
20
20
Кількість прибулих, вибулих по районах (остаточні дані)
17
Міграційний рух населення за типом місцевості (2002-2023)
17
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах
17
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками
17
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості
17
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)
17
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства
17
Кількість міждержавних мігрантів-громадян Українами за країнами в'їзду (виїзду)
17
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження
17
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Робоча сила
01
27
27
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
02
01
04
02
03
03
03
02
03
02
01
03
Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності
02
01
04
02
03
03
03
02
03
02
01
03
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
02
01
04
02
03
03
03
02
03
02
01
03
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
02
01
04
02
03
03
03
02
03
02
01
03
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
02
01
04
02
03
03
03
02
03
02
01
03
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
05
05
05
04
Середньооблікова кількість штатних працівників по районах
05
04
04
04
Відпрацьований робочий час штатних працівників по районах
05
04
04
04
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах
05
04
04
04
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2023)
06
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2023)
06
Сума заборгованості з виплати заробітної плати
02
01
04
02
03;31
03
02
02
02;31
03;31
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2023 року
12
Освіта
Заклади дошкільної освіти (1995-2023)
06
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020-2023)
Кількість аспірантів (1995-2023)
Заклади загальної середньої освіти (1995-2023)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2023)
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт 
29
08
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту
11
Оплата праці найманих працівників
11
Валове нагромадження основного капіталу
11
Доходи та витрати населення по регіонах
19
01
Зміна обсягів доходів та витрат населення
19
01
Окремі складові валового регіонального продукту за витратами
19
Методологічні пояснення
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Показники діяльності суб'єктів господарювання
Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
11
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
11
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
11
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
11
Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах
11
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах
11
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах 
11
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах 
11
Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва
11
Показники діяльності підприємств
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Кількість діючих підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Кількість зайнятих працівників на підприємствах по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Кількість найманих працівників на підприємствах по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
11
Фінанси
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності 
25
09
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах
25
09
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
25
09
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності
09
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності 
09
Послуги
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Кіровоградській області
13
10
10
10
Методологічні пояснення
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля 
25
26
26
25
27
26
25
27
25
25
26
26
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами
29
18
17
17
Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів Кіровоградської області
29
18
17
17
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємтсвах оптової торгівлі Кіровоградської області
28
17
16
16
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2023)
04
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів
04
03
02
02
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
04
03
02
02
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
04
03
02
02
Індекс капітальних інвестицій
04
03
02
02
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2023)
14
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2023)
14
Капітальні інвестиції у розрізі районів (2021-2023) (гіперпосилання на вебсайт Держстату)
30
Сільське, лісове та рибне господарство
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах
20
Рослинництво (1995–2023)
Виробництво сільськогосподарських культур
29
23
22
23
23
22
24
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
23
22
23
23
22
24
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах
29
23
22
23
23
22
24
Виробництво пшениці у підприємствах по районах
29
23
22
23
23
22
24
Виробництво ячменю у підприємствах по районах
29
23
22
23
23
22
24
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах
29
23
22
24
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах
29
23
22
24
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах
29
23
23
22
24
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств
26
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах
26
Застосування мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2023 року
24
Застосування органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2023 року
24
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2023 року
24
Кількість сільськогосподарських тварин
23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2024 року
24
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2024 року
24
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах
23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 1 січня 2024 року
24
Виробництво основних видів продукції тваринництва 
23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2023 році 
24
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2023 році
24
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах
23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах у 2023 році
24
Тваринництво (1995–2023) 
24
Добування водних біоресурсів (2018-2023)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 
01
29
30
30
Надходження молока на переробні підприємства
05
24
24
24
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які здійснюють їхнє вирощування, зберігання та перероблення
27;27
28
26
28
27
26
28
27
28
27
30
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами
27
04;28
26
28
27
26
28
27
28
27
30
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  (1996–2023)
04
Площа, на якій проведено роботи з відтворення лісів (2010-2023)
Площа, на якій загинули лісові насадження за причинами загибелі
Площа захисту лісів від шкідників і хвороб (2005-2023)
Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції
Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2023)
03
Енергетика
Використання палива 
26
27
26
26
27
26
26
28
26
28
26
26
Запаси палива
26
27
26
26
27
26
26
28
26
28
26
26
Використання палива 
26
Використання палива за видами економічної діяльності
15
Постачання та використання енергії
27
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 
10
07
07
05
13
06
10
08
06
08
08
06
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2023 році
14
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості
26
11
Індекси промислової продукції за видами діяльності 
02
01
04
01
02;31
03
01
03
02
01
02
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року)
02
01
04
01
02;31
03
01
03
02
01
02
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2023 році
29
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2023)
29
Виробництво промислової продукції за видами
03
02
05
02
03
03
04
02
04
03
04
03
Виробництво промислової продукції за видами (2023)
24
Будівництво
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах
29
30
27
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2023)
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2023)
Індекси будівельної продукції за видами 
03
02
06
03
07
04
03
05
03
02
04
04
Індекси будівельної продукції за видами у 2023 році
05
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 
03
02
06
03
07
04
03
05
03
02
04
04
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2023 році
13
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва
13
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва
03
02
06
03
07
04
03
05
03
02
04
04
Транспорт
Вантажні перевезення
30
01;28
30
29
01;31
29
30
30
28
30
Пасажирські перевезення
30
01;28
30
29
01;31
29
30
30
28
30
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2023)
22
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2023)
22
Туризм
Колективні засоби розміщування (2018-2023)
27
Реєстр статистичних одиниць
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад
16
16
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад
16
16
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання 
16
16
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності
16
16
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності 
16
16
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області
22
20
20
22
20
20
22
20
23
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області у 2023 році
03
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області
20
22
20
20
22
20
23
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області у 2023 році
03
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2023)
03
Методологічні пояснення
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області 
21
21
22
21
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області
21
21
22
21
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2023)
03
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Кіровоградської області
03
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області
03
Методологічні пояснення
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
13
15
14
13
15
13
13
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
13
15
14
13
15
13
13
Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2023) (грудень до грудня попереднього року)
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2023)
05
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2023)
05
Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010-2023)
05
Витрати на інновації промислових підприємств за видами витрат (2007-2023)
28
Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування (2007-2023)
28
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами (2007-2023)
28
Навколишнє середовище
Навколишнє середовище
Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990-2023)
29
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
29
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад
29
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)
29
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення
29
Утворення та оброблення відходів (1995-2023)
30
Утворення та оброблення відходів І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом
29
30
Утворення та оброблення відходів І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом
29
30
Утворення та оброблення відходів по районах та територіях територіальних громад
30
Утворення відходів за джерелами
30
Кількість установок для оброблення відходів, полігонів для видалення відходів
30
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2023)
03
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2023)
03
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
03
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах та територіях територіальних громад
03
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
03
Методологічні пояснення
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
Основні соціально-економічні показники Кіровоградської області
11
09
11
08
13
10
10
09
11
09
11
09

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області