ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 29.11.2023 9:49
  
 Архів:  2012-2022 
План-графік оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація”
вебсайту Головного управління статистики у Кіровоградській області у 2023 році
Перелік матеріалів
Дата оприлюднення
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення по районах
20
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах
20
Кількість живонароджених, померлих по районах
20
Кількість померлих за причинами смерті
20
Населення (1990-2022)
Кількість прибулих, вибулих по районах
20
Міграційний рух населення за типом місцевості (2002-2022)
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства
Кількість міждержавних мігрантів-громадян Українами за країнами в'їзду (виїзду)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Робоча сила
29
Робоча сила за статтю та типом місцевості
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
01
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
01
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 
01
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
01
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності
01
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2022)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2022)
Кількість штатних працівників по районах
04
Відпрацьований час штатних працівників по районах
04
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах
04
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
Сума заборгованості з виплати заробітної плати
01
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2023 року
Освіта
Заклади дошкільної освіти (1995-2022)
Заклади загальної середньої освіти (1995-2022)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2022)
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (1995-2022)
Кількість аспірантів (1995-2022)
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств 
Структура сукупних витрат домогосподарств
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
Диференціація життєвого рівня населення 
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту
Доходи та витрати населення Кіровоградської області
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Показники діяльності суб'єктів господарювання
Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах
Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва
Показники діяльності підприємств
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Показники діяльності підприємств по районах
Фінанси
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності
Послуги
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Кіровоградській області
08
Методологічні пояснення
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля
26
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами
18
Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів Кіровоградської області
18
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємтсвах оптової торгівлі Кіровоградської області
15
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2022)
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів
01
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
01
Індекс капітальних інвестицій
01
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
01
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2022)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2022)
Сільське, лісове та рибне господарство
Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2022)
Виробництво сільськогосподарських культур
21
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
21
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах
21
Виробництво пшениці у підприємствах по районах
21
Виробництво ячменю у підприємствах по районах
21
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах
21
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах
21
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах
21
Рослинництво (1995–2022)
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2022 року
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2022 року
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2022 року
Кількість сільськогосподарських тварин
21
Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2023 року
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
21
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2023 року
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах
21
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 1 січня 2023 року
Виробництво основних видів продукції тваринництва
21
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2022 році
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
21
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2022 році
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах
21
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах у 2022 році
Тваринництво (1995–2022)
Добування водних біоресурсів (2018-2022)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
Надходження молока на переробні підприємства
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням
27
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 січня 2023 року
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами
27
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2022 році
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2022)
Лісове господарство та мисливство
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2022)
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами
Відтворення лісів (2010-2022)
Загибель лісових насаджень за причинами
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2022)
Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції
Енергетика
Використання палива
27
Запаси палива
27
Використання палива
Постачання та використання енергії
Промисловість
Індекси промислової продукції за видами діяльності
01
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року)
01
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2022)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
07
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2022 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами діяльності промисловості
Виробництво промислової продукції за видами
04
Виробництво промислової продукції за видами (2022)
Будівництво
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2022)
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2022)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами
05
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2022 році
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2022)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва
05
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2022 році
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2022)
Індекси будівельної продукції за видами
05
Індекси будівельної продукції за видами у 2022 році
Індекси будівельної продукції за видами (2011-2022)
Транспорт
Вантажні перевезення
28
Пасажирські перевезення
28
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2022)
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2022)
Туризм
Готелі та інші місця для тимчасового проживання
не оновлюється
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2017)
не оновлюється
Колективні засоби розміщування (2011-2022)
Реєстр статистичних одиниць
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області
21
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області у 2022 році
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області
21
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області у 2022 році
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2022)
Методологічні пояснення
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2022)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Кіровоградської області
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області
Методологічні пояснення
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
13
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
13
Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2022) (грудень до грудня попереднього року)
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2022)
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2022)
Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010-2022)
Витрати на інновації промислових підприємств за видами витрат (2007-2022)
Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування (2007-2022)
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами (2007-2022)
Навколишнє середовище
Навколишнє середовище
Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990-2022)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення
Утворення та поводження з відходами (1995-2022)
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом
Утворення та поводження з відходами по районах та територіях територіальних громад
Утворення відходів за джерелами
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2022)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах та територіях територіальних громад
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2022)
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку Кіровоградської області
07

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області