ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
   Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

MyCounter

 

  ГОЛОВНА СТОРІНКА    
 
Оновлено: 20.01.2017 15:13
   

ДО УВАГИ РЕСПОНДЕНТІВ!

Ви маєте можливість дізнатися за якими формами статистичної звітності
повинні звітувати протягом 2017 року

Введіть код ЄДРПОУ Вашого підприємства:  

Склад, періодичність та терміни подання фінансової звітності респондент визначає самостійно у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2000р. №419 зі змінами і доповненнями та Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

УВАГА!
Шановні користувачі та респонденти!
  З 1 січня 2016 року змінено реквізити на зарахування коштів за надання платних статистичних послуг (інструктивних нарад, консультацій з респондентами, статистичних публікацій, статистичної інформації на запити користувачів, відомостей з ЄДРПОУ).
  Нові реквізити на зарахування коштів за надання платних статистичних послуг:
.
одержувач: Головне управління статистики у Кіровоградській області
        Код: 02360926
        Р/р 31258231102673
        Банк: ДКСУ, м. Київ
        МФО 820172
  Головне управління статистики не є платником податку на додану вартість.

Увага!
Шановні голови
сільських, селищних та міських рад!
    Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що Наказом Держстату від 24.11.2015 №340 затверджені та вводяться в дію з 01 січня 2016 року нові форми погосподарського обліку для сільських, селищних та міських рад, які містять мінімальну кількість показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень, проведення обстежень домогосподарств, а також для організації обліку особистих селянських господарств відповідно до Закону України "Про особисте селянське господарство".
    З новими формами погосподарського обліку Ви маєте можливість ознайомитися на офіційному веб-сайті Держстату.


 
20.01.2017
 
19.01.2017
Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні-листопаді 2016 року
 
18.01.2017
Зовнішня торгівля товарами у січні-листопаді 2016 року
 
13.01.2017
Індекси споживчих цін у грудні 2016 року
 
06.01.2017
 
05.01.2017
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-листопаді 2016 року
 
 

Архів статистичної інформації:     2010    2011    2012    2013    2014     2015     2016

Архів головної сторінки та експрес-випусків 2017 :  01    02    03    04    05    06   07   08   09   10   11   12
Архів головної сторінки та експрес-випусків 2016 :  01    02    03    04    05    06   07   08   09   10   11   12
Архів головної сторінки та експрес-випусків 2015 :  01    02    03    04    05    06   07   08   09   10   11   12
Архів головної сторінки та експрес-випусків 2014 :  01    02    03    04    05    06   07   08   09   10   11   12
Архів головної сторінки та експрес-випусків 2013 :  01    02    03    04    05    06    07    08   09   10   11   12
Архів головної сторінки та експрес-випусків 2012 :  01    02    03    04    05    06    07    08   09   10   11   12
Архів головної сторінки та експрес-випусків 2011 :  01    02    03    04    05    06    07    08   09    10  11   12
Архів головної сторінки та експрес-випусків 2010 :  01    02    03     04    05    06    07    08    09   10   11   12


Увага!
Шановні користувачі статистичної інформації!
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності Кіровоградської області” .
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва” .
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Промисловість Кіровоградської області”. З метою презентації статистичного збірника наводимо зміст та окремі таблиці за розділами.
28 жовтня 2016р. вийшов з друку збірник “Населення Кіровоградщини за 2015 рік” . Збірник розрахований на фахівців, які займаються вивченням питань щодо демографічних процесів, які відбувалися в області, та на широке коло користувачів.
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник ”Сільське господарство Кіровоградської області у 2015 році”. Пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом статистичного збірника та окремими таблицями за розділами.
Головним управлінням статистики підготовлено комплексний статистичний збірник ”Статистичний щорічник Кіровоградської області за 2015 рік”,який містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища області, які наведено в динаміці за 2000, 2005, 2010, 2013–2015 роки.
Вийшов з друку статистичний збірник “Соціальні індикатори рівня життя населення Кіровоградської області”який розрахований на широке коло користувачів.
Чергове моніторингове видання містить структуровану систему показників-індикаторів, що характеризують рівень життя населення області та окремих його верств.
Головним управлінням статистики підготовлено економічну доповідь “Структура роздрібного товарообороту підприємств Кіровоградської області у січні–червні 2016 року”.
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Жінки і чоловіки у Кіровоградській області”. Пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом статистичного збірника та окремими таблицями за розділами.
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Довкілля Кіровоградської області у 2015 році”. Пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом статистичного збірника та окремими таблицями за розділами.
Статистичний збірник “Транспорт та зв’язок Кіровоградщини” містить широкий спектр статистичних показників діяльності транспорту та зв’язку за 2000, 2005, 2010–2015 роки. Інформація наведена у розрізі міст та районів області.
25 серпня 2016 року вийшов з друку статистичний збірник “Основні соціально-демографічні характеристики домогосподарств Кіровоградської області у 2014-2016 роках” (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств), який міститиме інформацію щодо складу та типів домогосподарств (за місцем проживання, за наявністю та кількістю дітей, дорослих осіб у складі домогосподарств, за наявністю працюючих осіб тощо), їхніх житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл, а також щодо рівня освіти та статусу зайнятості членів домогосподарств та їхні антропометричні дані. У збірнику наведено підсумки опитування щодо ступеня задоволення домогосподарств своїми житловими умовами.
Головним управлінням статистики випущено з друку статистичний збірник “Співробітництво Кіровоградської області з країнами ЄС у 2015 році”.
Головне управління статистики працює над підготовкою збірника “Економічна активність населення Кіровоградської області у 2015 році”.
До збірника увійшли матеріали, що відображають стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років на ринку праці Кіровоградської області у 2015 році.
Вийшов з друку статистичний збірник “Праця у Кіровоградської області у 2015 році”.
Головне управління працює на підготовкою статистичного збірника “Стан здоров’я населення Кіровоградської області у 2015 році” (за матеріалами вибіркового обстеження), який містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо самооцінки стану здоров’я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям, впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність.
Статистичний збірник “Наукова та інноваційна діяльність у Кіровоградській області”містить інформацію про основні показники, що характеризують сучасний стан наукової та інноваційної діяльності, підготовку наукових кадрів в області у 2000–2015 роках.
Завершено підготовку статистичного збірника “Регіони Кіровоградської області за 2015 рік”.
Статистичний збірник “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Кіровоградської області” містить дані про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області та внесені підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу, на 1 січня 2001, 2006, 2011–2015 років та на 31 грудня 2015 року.
Головним управлінням статистики у Кіровоградській області завершено підготовку статистичного збірника ”Кіровоградщина в цифрах у 2015 році”.
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Паливно-енергетичні ресурси Кіровоградської області”. Пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом статистичного збірника та його розділами.
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Роздрібна торгівля Кіровоградської області у 2015 році”. Пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом статистичного збірника та його розділами.
У серпні 2016 року Держстат проводитиме анкетне опитування з метою вивчення потреби користувачів статистичної інформації щодо основних показників економічної активності населення, яка міститься в статистичних публікаціях Держстату (статистичний збірник "Економічна активність населення України", бюлетень "Економічна активність населення України", доповідь "Ринок праці", експрес-випуск "Зайнятість та безробіття населення України") та аналогічних публікаціях Головного управління статистики у Кіровоградській області (статистичний збірник "Економічна активність населення Кіровоградської області у 2015 році", експрес-випуск "Економічна активність населення"), а також визначення користувачами оцінки якості зазначеної статистичної інформації.
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Оптова торгівля Кіровоградської області у 2015 році”. Видання містить 55 сторінки, вартість видання в електронному вигляді – 102,00 грн.
Головним управлінням статистики піготовлено статистичний збірник “Зовнішня торгівля товарами та послугами Кіровоградської області у 2015 році”. Видання містить 91 сторінку, вартість видання в електронному вигляді – 145,00 грн.
Наприкінці липня 2016 року вийде із друку збірник “Розподіл постійного населення Кіровоградської області за статтю та віком на 1 січня 2016 року”. Збірник підготовлено за матеріалами річних статистичних оцінок (розрахунків) кількості населення за 2015 рік. У ньому наведені дані про чисельність постійного населення з розподілом за статтю та віком у розрізі міських поселень та сільської місцевості за містами та районами області.
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Тваринництво Кіровоградської області у 2015 році”. Пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом статистичного збірника та із його І розділом.
10 червня 2016 року завершено підготовку статистичного збірника “Валовий регіональний продукт Кіровоградської області за 2014 рік”.
Головне управління статистики готує видання “Довідник підприємств, які у 2015 році виробляли промислову продукцію по містах та районах області”.
Головне управління статистики готує видання “Довідник підприємств та товарів-представників, які вироблялися у 2015 році, по містах та районах області”.
Головне управління статистики інформує про підготовку до видання економічної доповіді “Доходи та витрати населення Кіровоградської області у 2015 році”, яка розрахована на широке коло користувачів.
Головне управління статистики інформує про підготовку до видання статистичного бюлетеня “Доходи та витрати населення за 2014–2015 роки”, який розрахований на широке коло користувачів.
Головним управлінням статистики підготовлено економічну доповідь “Стан торгової мережі Кіровоградської області у 2015 році”.
Головним управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Доходи населення та джерела їх надходження”. Пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом статистичного збірника та І розділом.
Головне управління працює на підготовкою статистичного збірника “Стан здоров’я населення Кіровоградської області у 2015 році” (за матеріалами вибіркового обстеження)”, який містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо самооцінки стану здоров’я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям, впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність.
У збірнику наведена інформація щодо рівнів доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків і медичного приладдя, а також причин, з яких вони виявилися недоступними.
Збірник містить показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому; дані щодо розповсюдження тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому.
Збірник містить методологічні пояснення, визначення основних понять і термінів, а також характеристику якості оцінок окремих показників.
У травні 2016 року виходить з друку статистичний збірник “Рослинництво Кіровоградської області у 2015 році”. Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників, які характеризують стан рослинництва області за 1980, 1990,1995, 2000, 2005, 2010–2015рр.
Окремі статистичні показники характеризують не лише область, але й райони, міста обласного підпорядкування, відповідно до встановленого адміністративного поділу. В окремий розділ виділено показники статистики сільського господарства для міжрегіонального порівняння.
30 березня 2016 року вийшов з друку статистичний збірник “Споживання продуктів харчування в домогосподарствах Кіровоградської області у 2013–2014 роках”(за матеріалами вибіркового обстеження), який містить інформацію щодо середньодушового споживання продуктів харчування за місяць, а також дані показників енергетичної цінності і вмісту поживних речовин у середньодобовому раціоні однієї особи по продуктах харчування, спожитих у домогосподарстві. Споживання основних продуктів харчування висвітлюється як в цілому по області, так і за місцем проживання домогосподарств, за їх типами, у групуваннях домогосподарств за рівнем середньодушових показників матеріальної забезпеченості, за децильними (10%-ми) групами. Надано методологічні пояснення, визначення основних понять і термінів, а також характеристику якості оцінок окремих показників.

 

 

 

 

Орієнтовний календар оприлюднення інформації
Січень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
14
15
16
21
22
26
28
29
31

Прийнято нову статистичну класифікацію КВЕД (ДК009:2010)

Організаційні заходи щодо переходу на КВЕД-2010

Щодо класифікування за КВЕД видів послуг підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України

Інформація про проведення прямих телефонних Ліній на тему «Боротьба з корупцією»Інформація щодо застосування органами державної статистики вимог статті 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.З метою створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення та удосконалення роботи зі зверненнями, що надійшли від громадян, підприємств, установ, організацій, фізичних-осіб підприємців, представників малого бізнесу в Головному управлінні статистики у Кіровоградській області працює телефонна «гаряча лінія» за телефонними номерами:
33-30-10, 33-20-71, 33-30-11, 33-33-65 щоденно з 8.00 до 17.15 год., п’ятниця з 8.00 до 16.00 год., крім вихідних та святкових днів. 
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС