ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 10.01.2022 14:39
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–листопад 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
41728986,3
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
32657860,0
78,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2317060,2
5,6
Переробна промисловість
С
30340799,8
72,7
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
19027987,3
45,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
96415,7
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
496869,7
1,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
758461,5
1,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
39631,7
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1014451,8
2,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
к
к
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3493148,1
8,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
8474779,3
20,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
596347,0
1,4
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області