ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 11.01.2022 13:21
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності у вересні 2021 року

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %
до
6000,00
грн
від 6000,01 до
7000,00
грн
від 7000,01 до
8000,00
грн
від 8000,01 до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
від 20000,01 до
25000,00
грн
понад
25000,00
грн
Усього
138598
19,3
19,6
8,6
13,1
10,0
10,1
9,8
4,8
4,7
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
21398
10,8
24,4
10,7
15,2
11,1
9,6
8,1
3,6
6,5
Промисловість
33653
16,7
15,8
8,2
15,3
13,5
13,4
10,1
3,8
3,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
3959
11,0
5,0
5,2
11,8
13,8
19,0
18,3
8,5
7,4
Переробна промисловість
21368
19,2
21,0
9,1
14,9
11,1
10,8
8,4
3,2
2,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5843
10,3
5,0
6,9
18,6
20,6
18,7
12,2
3,3
4,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2483
20,3
14,9
7,5
16,9
16,2
13,6
6,9
2,3
1,4
Будівництво
2308
19,7
28,8
9,3
12,5
8,9
9,6
7,4
1,8
2,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
8249
17,5
32,9
11,5
12,6
8,5
6,5
3,9
2,6
4,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
4676
19,4
28,9
10,4
12,7
8,7
6,5
7,6
2,4
3,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
469
13,0
66,5
4,3
2,77
3,2
3,8
4,5
1,7
0,2
Інформація та телекомунікації
473
25,4
26,2
9,5
10,4
6,8
8,2
6,6
2,5
4,4
Фінансова та страхова діяльність
447
9,2
13,9
4,5
14,3
14,3
13,2
20,5
7,2
2,9
Операції з нерухомим майном
693
17,0
38,2
10,2
13,6
6,8
6,2
4,5
1,0
2,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
2184
17,6
24,0
9,7
12,5
8,6
10,0
8,4
5,2
4,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2537
26,8
40,5
8,7
12,2
5,6
3,3
1,9
0,6
0,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
29188
19,4
12,3
6,4
11,0
9,8
11,7
14,5
7,9
7,0
Освіта
12604
20,7
17,2
5,6
9,5
6,4
8,7
14,2
10,2
7,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
18260
33,1
20,1
10,8
13,0
6,9
6,2
5,5
2,4
2,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1246
22,1
16,0
9,0
16,6
11,4
9,1
7,1
4,9
3,8
Надання інших видів послуг
213
17,9
21,2
12,2
13,6
8,9
11,7
7,0
2,8
4,7
  Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області