ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 08.11.2021 13:53
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–вересень 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
32319198,8
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
25326651,1
78,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1864545,3
5,8
Переробна промисловість
С
23462105,8
72,6
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
14728106,1
45,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
78763,3
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
395846,2
1,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
629770,4
1,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
30975,4
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
775076,1
2,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
к
к
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2805060,1
8,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
6507008,5
20,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
485539,2
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області