ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 9:40
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього
 
121685664,2
13136427,1
10,8
67536745,3
55,5
41012491,8
33,7
14531028,9
11,9
Сільське, лісове та рибне господарство
A
31564255,1
к
к
к
к
14551019,7
46,1
5424197,2
17,2
Промисловість
B+C+D+E
37975111,7
к
к
к
к
4318203,6
11,4
1536823,9
4,0
Будівництво
F
2180464,1
315521,8
14,5
1864942,3
85,5
638072,1
29,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
41582256,7
к
к
к
к
17049279,7
41,0
5529782,8
13,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
3397833,4
2025336,8
59,6
1372496,6
40,4
440151,8
13,0
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
276630,7
к
к
к
к
23463,2
8,5
Інформація та телекомунікації
J
372028,2
к
к
к
к
177853,3
47,8
Фінансова та страхова діяльність
K
16676,9
16676,9
100,0
6313,2
37,9
Операції з нерухомим майном
L
646566,6
46899,9
7,3
599666,7
92,7
455577,6
70,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
406131,0
к
к
к
к
131247,7
32,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
651114,6
283821,6
43,6
367293,0
56,4
121728,2
18,7
Освіта
P
к
к
к
13728,2
76,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
2534995,3
2448761,8
96,6
86233,5
3,4
9424,7
0,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
1989,9
12,7
1989,9
12,7
Надання інших видів послуг
S
48135,8
к
к
к
к
20675,1
43,0
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень)".


© Головне управління статистики у Кіровоградській області