ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 9:37
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього
 
108155
7852
7,3
65005
60,1
35298
32,6
14310
13,2
Сільське, лісове та рибне господарство
A
26344
к
к
к
к
13079
49,7
5325
20,2
Промисловість
B+C+D+E
34996
к
к
к
к
5601
16,0
1717
4,9
Будівництво
F
2726
511
18,7
2215
81,3
936
34,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
11305
к
к
к
к
5663
50,1
2724
24,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
6098
3778
62,0
2320
38,0
831
13,6
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
452
к
к
к
к
132
29,2
Інформація та телекомунікації
J
934
к
к
к
к
420
45,0
Фінансова та страхова діяльність
K
85
85
100,0
31
36,5
Операції з нерухомим майном
L
2080
318
15,3
1762
84,7
979
47,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1183
к
к
к
к
527
44,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2841
1411
49,7
1430
50,3
416
14,6
Освіта
P
к
к
к
75
85,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
18584
17991
96,8
593
3,2
85
0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
89
39,6
32
14,2
Надання інших видів послуг
S
214
к
к
к
к
80
37,4
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень)".


© Головне управління статистики у Кіровоградській області