ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 9:33
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього
 
111636
7852
7,0
65046
58,3
38738
34,7
17609
15,8
Сільське, лісове та рибне господарство
A
28884
к
к
к
к
15597
54,0
7774
26,9
Промисловість
B+C+D+E
35151
к
к
к
к
5748
16,3
1843
5,2
Будівництво
F
2822
514
18,2
2308
81,8
1025
36,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
11625
к
к
к
к
5979
51,4
3021
26,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
6142
3780
61,5
2362
38,5
867
14,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
481
к
к
к
к
160
33,3
Інформація та телекомунікації
J
978
к
к
к
к
451
46,1
Фінансова та страхова діяльність
K
96
96
100,0
40
41,7
Операції з нерухомим майном
L
2197
318
14,5
1879
85,5
1092
49,7
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1234
к
к
к
к
577
46,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2903
1412
48,6
1491
51,4
476
16,4
Освіта
P
к
к
к
77
85,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
18585
17992
96,8
593
3,2
85
0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
90
39,8
33
14,6
Надання інших видів послуг
S
222
к
к
к
к
88
39,6
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень)".


© Головне управління статистики у Кіровоградській області