ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 9:31
Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього
 
8553
6
0,1
401
4,7
8146
95,2
7165
83,8
Сільське, лісове та рибне господарство
A
3409
1
0,0
116
3,4
3292
96,6
2964
86,9
Промисловість
B+C+D+E
943
3
0,3
100
10,6
840
89,1
669
70,9
Будівництво
F
464
8
1,7
456
98,3
393
84,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1807
2
0,1
48
2,7
1757
97,2
1578
87,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
346
24
6,9
322
93,1
257
74,3
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
87
2
2,3
85
97,7
75
86,2
Інформація та телекомунікації
J
161
1
0,6
160
99,4
141
87,6
Фінансова та страхова діяльність
K
31
31
100,0
27
87,1
Операції з нерухомим майном
L
562
4
0,7
558
99,3
518
92,2
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
280
2
0,7
278
99,3
252
90,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
257
15
5,8
242
94,2
192
74,7
Освіта
P
26
26
100,0
25
96,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
120
79
65,8
41
34,2
23
19,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
19
1
5,3
18
94,7
16
84,2
Надання інших видів послуг
S
41
1
2,4
40
97,6
35
85,4
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

© Головне управління статистики у Кіровоградській області