ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 13:33
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 

Усього
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
Усього
великі
середні
малі
з них
Усього
суб’єкти
середнього
підприємництва
суб’єкти
малого
підприємництва
з них
мікропідприємства
суб’єкти мікропідприємництва
Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
38849
7205
2
344
6859
5933
31644
6
31638
31518
2017
36447
7735
3
326
7406
6457
28712
4
28708
28571
2018
36486
8068
3
345
7720
6742
28418
4
28414
28181
2019
38138
8755
7
419
8329
7326
29383
3
29380
29128
2020
38319
8553
6
401
8146
7165
29766
3
29763
29589
Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
401
74
0
4
71
61
327
0
327
325
2017
379
80
0
3
77
67
299
0
299
297
2018
384
85
0
4
81
71
299
0
299
296
2019
406
93
0
4
89
78
313
0
313
310
2020
413
92
0
4
88
77
321
0
321
319
Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
141594
92656
к
к
37450
16379
48938
508
48430
46295
2017
141180
94606
4409
51663
38534
17389
46574
279
46295
43862
2018
146991
96120
к
к
37851
17319
50871
320
50551
46483
2019
162385
110556
8305
62991
39260
18309
51829
237
51592
47052
2020
161636
111636
7852
65046
38738
17609
50000
207
49793
46713
Кількість найманих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
106685
89391
к
к
34216
13361
17294
502
16792
14777
2017
108759
90897
4409
51626
34862
13930
17862
275
17587
15291
2018
114928
92475
к
к
34253
13897
22453
316
22137
18302
2019
128533
106087
8305
62946
34836
14108
22446
234
22212
17924
2020
128389
108155
7852
65005
35298
14310
20234
204
20030
17124
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
82197496,0
73763992,5
к
к
29320418,9
10056839,5
8433503,5
160484,3
8273019,2
7564657,3
2017
93962908,3
84044239,5
6710932,6
44660274,6
32673032,3
11367294,7
9918668,8
70876,7
9847792,1
8985223,7
2018
111072683,4
99142264,9
к
к
37311433,8
12382651,9
11930418,5
291992,2
11638426,3
10894119,0
2019
123648261,4
109979840,9
12477512,3
59447939,2
38054389,4
13430691,2
13668420,5
263610,6
13404809,9
12736415,5
2020
136824760,4
121685664,2
13136427,1
67536745,3
41012491,8
14531028,9
15139096,2
262974,5
14876121,7
14293117,6
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).
© Головне управління статистики у Кіровоградській області