ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 8:34
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2020 році

 

Код за КВЕД-2010
Усього,
тис.грн
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
тис.грн
у відсотках
до загальної кількості
тис.грн
у відсотках
до загальної кількості
Усього1
  
136824760,4
121685664,2
100,0
15139096,2
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
32327963,0
31564255,1
26,0
763707,9
5,0
Промисловість
B+C+D+E
38876883,9
37975111,7
31,2
901772,2
6,0
Будівництво
F
2562790,5
2180464,1
1,8
382326,4
2,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
49586648,9
41582256,7
34,2
8004392,2
52,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
4480485,4
3397833,4
2,8
1082652,0
7,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
718296,1
276630,7
0,2
441665,4
2,9
Інформація та телекомунікації
J
1985746,4
372028,2
0,3
1613718,2
10,7
Фінансова та страхова діяльність
K
62102,6
16676,9
0,0
45425,7
0,3
Операції з нерухомим майном
L
974244,6
646566,6
0,5
327678,0
2,2
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1219073,1
406131,0
0,3
812942,1
5,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
888813,3
651114,6
0,5
237698,7
1,6
Освіта
P
к
к
к
56995,9
0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
2643735,3
2534995,3
2,1
108740,0
0,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
52073,2
0,3
Надання інших видів послуг
S
355444,1
48135,8
0,1
307308,3
2,0
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).


© Головне управління статистики у Кіровоградській області