ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 8:21
Кількість суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2020 році

 

Код за КВЕД-2010
Усього,
одиниць
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
одиниць
у відсотках
до загальної кількості
одиниць
у відсотках
до загальної кількості
Усього1
 
38319
8553
100,0
29766
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
4494
3409
39,9
1085
3,7
Промисловість
B+C+D+E
2264
943
11,0
1321
4,4
Будівництво
F
923
464
5,4
459
1,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
17412
1807
21,1
15605
52,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
2296
346
4,0
1950
6,6
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
1071
87
1,0
984
3,3
Інформація та телекомунікації
J
2543
161
1,9
2382
8,0
Фінансова та страхова діяльність
K
118
31
0,4
87
0,3
Операції з нерухомим майном
L
1224
562
6,6
662
2,2
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1904
280
3,3
1624
5,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
683
257
3,0
426
1,4
Освіта
P
194
26
0,3
168
0,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
559
120
1,4
439
1,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
174
19
0,2
155
0,5
Надання інших видів послуг
S
2460
41
0,5
2419
8,1
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

© Головне управління статистики у Кіровоградській області