ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 13:36
Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності за 2020 рік
(тис.грн)

Код за КВЕД-2010
Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього

 

6635426,4
81008732,6
8,2
сільське, лісове та рибне господарство
A
4254173,4
28315343,8
15,0
промисловість
B+C+D+E
1154140,3
37792706,8
3,1
будівництво
F
68763,1
1937836,5
3,5
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
974323,5
4051102,2
24,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
–17969,3
3459564,8
–0,5
тимчасове розміщування й організація харчування
I
6937,9
257507,2
2,7
інформація та телекомунікації
J
39006,9
279140,9
14,0
фінансова та страхова діяльність
K
–2711,6
22654,3
–12,0
операції з нерухомим майном
L
–9343,7
700744,5
–1,3
професійна, наукова та технічна діяльність
M
23414,4
341615,3
6,9
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
–108435,4
776244,4
–14,0
освіта
P
к
к
к
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
279509,6
2948297,2
9,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
надання інших видів послуг
S
307,0
35693,5
0,9
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).

© Головне управління статистики у Кіровоградській області