ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 18.10.2021 9:04
Кількість юридичних осіб за організаційними формами
станом на 01 жовтня 2021 року
 
Усього
Усього юридичних осіб
25861
у тому числі
фермерське господарство
3198
приватне підприємство
3970
державне підприємство
64
казенне підприємство
комунальне підприємство
438
дочірнє підприємство
181
іноземне підприємство
10
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
57
підприємство споживчої кооперації
71
акціонерні товариства
217
товариство з обмеженою відповідальністю
9086
товариство з додатковою відповідальністю
46
повне товариство
47
командитне товариство
4
адвокатське об’єднання
6
адвокатське бюро
33
кооперативи
404
з них
виробничий
22
обслуговуючий
205
споживчий
14
сільськогосподарський виробничий
27
сільськогосподарський обслуговуючий
38
органи державної влади, організації (установи, заклади)
3103
з них
державна організація (установа, заклад)
414
комунальна організація (установа, заклад)
2011
приватна організація (установа, заклад)
25
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
42
асоціація
33
корпорація
5
консорціум
концерн
спілка споживчих товариств
3
інші об’єднання юридичних осіб
11
товарна біржа
8
кредитна спілка
29
споживче товариство
97
недержавний пенсійний фонд
політична партія
496
громадська організація
1892
громадська спілка
17
релігійна організація
450
профспілка, об’єднання профспілок
702
творча спілка (інша професійна організація)
7
благодійна організація
340
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
517
орган самоорганізації населення
3
інші організаційні форми
316
Відокремлені підрозділи юридичних осіб
1466
у тому числі
філія (інший відокремлений підрозділ)
1420
представництво
46
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області