ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 06.09.2021 18:30
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за січень–липень 2021р.
Темпи зростання (зниження), %
липень 2021р.
до
січень–липень 2021р.
до січня–липня 2020р.
довідково:
січень–липень 2020р.
до січня–липня 2019р.
червня
2021р.
липня
2020р.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
номінальна, грн
105991
105,42
118,13
118,04
113,75
реальна, %
х
105,92
107,83
107,54
111,85
Заборгованість із виплати заробітної плати6 - усього,  млн.грн
11,2
113,1
76,5
х
х
Індекс споживчих цін
х
100,2
110,3
106,77
101,88
Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн
21228,1
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
109,5
71,0
75,1
104,0
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
х
109,1
85,7
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн
493717
х
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
х
66,8
62,9
Капітальні інвестиції, млн.грн
2089,41
х
х
75,54
92,75
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2
27,01
х
х
125,34
55,25
Експорт товарів, млн.дол.США
472,01
х
х
99,44
139,55
Імпорт товарів, млн.дол.США
127,11
х
х
113,64
95,65
Сальдо (+, -)
344,91
х
х
х
х
Експорт послуг, млн.дол.США
13,81
х
х
112,44
85,85
Імпорт послуг, млн.дол.США
5,31
х
х
89,74
72,35
Сальдо (+, -)
8,51
х
х
х
х
Вантажообіг, млн.ткм
14036,9
109,5
91,3
85,8
103,4
Пасажирообіг, млн.пас.км
943,6
120,5
123,7
138,9
43,4
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн
14097,3
107,3
111,6
109,5
108,5
1 Дані за січень–червень 2021р.
2 Червень 2021р. до травня 2021р.
3 Червень 2021р. до червня 2020р.
4 Січень–червень 2021р. до січня–червня 2020р.
5 Січень–червень 2020р. до січня–червня 2019р.
6 Станом на 1 липня. Дані 2020 року, для порівняння, перераховані відповідно до Методологічних положень державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 № 374.
7 Липень 2021р. до грудня 2020р.
8 Липень 2020р. до грудня 2019р.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області