ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.09.2021 12:41
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D
62,2
68,6
72,8
77,1
77,7
75,7
75,1
73,9
       
Добувна та переробна промисловість
B+C
59,5
65,8
70,1
74,7
75,0
72,6
72,1
71,0
       
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
37,1
50,6
52,5
56,6
61,7
58,5
63,3
55,4
       
Переробна промисловість
С
66,5
69,3
74,6
79,6
78,5
76,4
74,5
75,7
       
з неї
       
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
76,9
76,6
77,1
80,4
76,8
72,3
69,1
69,9
       
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
80,2
81,2
87,2
81,1
79,6
100,7
100,7
87,5
       
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
61,8
74,9
87,8
93,1
90,1
87,6
85,2
84,6
       
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
к
к
       
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
50,8
132,6
141,4
143,5
140,2
129,0
118,6
117,5
       
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
38,8
50,8
82,1
92,7
107,4
117,3
123,7
124,4
       
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
130,8
95,5
106,3
114,0
110,3
119,7
116,2
113,1
       
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
19,7
36,8
56,9
66,3
72,6
76,1
80,2
83,9
       
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
57,0
56,4
77,4
87,3
92,9
101,8
99,5
94,8
       
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
108,2
111,3
116,6
116,4
121,5
124,6
121,9
118,6
       
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області