ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.09.2021 12:35
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–серпень 2021 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Серпень 2021
до липня 2021
Серпень 2021
до серпня 2020
Січень–серпень 2021
до січня–серпня 2020
Промисловість
B+C+D
64,1
63,5
73,9
Добувна та переробна промисловість
B+C
61,9
60,5
71,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
17,2
12,9
55,4
Переробна промисловість
С
80,3
90,1
75,7
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
62,2
86,2
69,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
87,7
53,0
87,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
90,3
79,2
84,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
112,0
110,4
117,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
52,2
131,0
124,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
80,0
95,0
113,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
108,6
110,2
83,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
103,1
69,9
94,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
84,9
96,6
118,6
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області