ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 06.09.2021 18:48
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–липень 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
25016375,4
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
19399907,5
77,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1340613,0
5,4
Переробна промисловість
С
18059294,5
72,2
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
11622528,8
46,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
58253,8
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
317973,9
1,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
502163,1
2,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
24894,1
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
557498,4
2,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
к
к
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2025374,8
8,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
5240551,7
20,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
375916,2
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області