ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 29.10.2021 9:06
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності у червні 2021 року

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень, осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %
до
6000,00
грн
від 6000,01 до
7000,00
грн
від 7000,01 до
8000,00
грн
від 8000,01 до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
від 20000,01 до
25000,00
грн
понад
25000,00
грн
Усього
135705
19,6
19,2
9,0
13,3
10,0
10,5
9,7
4,3
4,4
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
20970
14,1
24,3
13,2
15,2
9,5
8,8
7,2
3,0
4,7
Промисловість
32777
16,0
17,6
7,8
14,4
12,6
13,1
11,1
3,8
3,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4059
8,3
4,8
4,8
12,3
12,8
20,7
19,1
7,8
9,4
Переробна промисловість
20560
19,2
23,6
9,1
15,0
12,6
10,6
6,7
1,6
1,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5707
8,4
5,2
5,9
12,0
11,2
17,5
22,3
9,7
7,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2451
20,0
16,2
7,4
18,0
15,2
11,4
8,4
1,8
1,6
Будівництво
2254
17,3
26,3
10,6
15,3
8,6
8,9
8,3
2,8
1,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
7626
18,3
33,6
11,1
12,0
10,0
6,7
3,5
2,0
2,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
5366
31,1
25,6
8,9
11,2
7,2
6,8
4,7
2,2
2,3
Тимчасове розміщування й організація харчування
504
19,8
62,8
3,0
2,8
2,0
3,8
4,6
0,8
0,4
Інформація та телекомунікації
424
18,2
30,3
10,6
12,0
9,4
8,7
4,7
1,9
4,2
Фінансова та страхова діяльність
452
11,5
11,3
5,1
10,4
15,5
18,6
16,8
7,5
3,3
Операції з нерухомим майном
643
21,8
35,2
10,0
13,8
6,1
5,3
3,9
2,0
1,9
Професійна, наукова та технічна діяльність
2233
16,5
29,6
9,8
12,4
8,8
9,5
8,4
3,3
1,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2415
28,0
39,5
11,3
10,4
5,1
3,2
2,0
0,2
0,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
28109
20,9
10,6
5,6
11,2
11,1
13,9
13,9
6,6
6,2
Освіта
11916
22,8
15,5
6,3
9,9
6,7
9,8
14,7
8,0
6,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
18675
25,6
17,1
12,0
16,1
8,5
7,6
6,2
3,1
3,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1147
24,6
18,7
7,1
14,5
10,6
9,4
6,3
4,0
4,8
Надання інших видів послуг
194
12,9
21,1
8,8
23,3
8,2
8,2
7,2
5,7
4,6
  Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області