ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 23.09.2021 15:06
Кількість померлих за причинами смерті у січні–липні 2021 року

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
10490
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
138
з них
туберкульоз
A15–A19
59
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
47
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
1098
з них злоякісні
C00–C97
1091
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
3
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
25
з них цукровий діабет
E10–E14
23
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
21
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
21
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
17
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
6265
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
5253
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
29
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
822
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
613
з них грип і пневмонія
J10–J18
514
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
332
з них алкогольна хвороба печінки
K70
25
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
3
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
5
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
26
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
15
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
21
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
836
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
491
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
37
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
38
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
10
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
47
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
104
навмисне самоушкодження
X60–X84
116
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
27
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
580
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
580
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області