ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 08.09.2021 12:31
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Кіровоградській області у II кварталі 2021 року

 

Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн
У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього,тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
 
1950285,5
247165,0
12,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
1400563,0
41409,5
3,0
Наземний і трубопровідний транспорт
49
к
к
к
Водний транспорт
50
Авіаційний транспорт
51
к
к
к
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
52
108204,2
к
к
Поштова та кур'єрська діяльність
53
к
к
к
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
27871,8
3509,4
12,6
Тимчасове розміщування
55
к
к
к
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
56
к
к
к
Інформація та телекомунікації
J
79622,4
14195,1
17,8
Видавнича діяльність
58
4544,3
1267,7
27,9
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
59
к
к
к
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
60
к
к
к
Телекомунікації (електрозв'язок)
61
9224,5
4487,5
48,6
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
62
48451,5
Надання інформаційних послуг
63
к
к
к
Операції з нерухомим майном
L
93427,7
7927,8
8,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
54690,3
12931,7
23,6
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
69
7808,0
482,3
6,2
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
70
к
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
71
34210,7
8426,0
24,6
Наукові дослідження та розробки
72
1581,9
к
к
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
73
2489,7
к
к
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
74
к
Ветеринарна діяльність
75
6030,0
3086,3
51,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
147044,6
53226,6
36,2
Оренда, прокат і лізинг
77
32783,9
к
к
Діяльність із працевлаштування
78
к
Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність
79
к
к
к
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань
80
36892,4
2166,6
5,9
Обслуговування будинків і територій
81
77091,7
48979,4
63,5
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги
82
к
Освіта
P
29780,1
25494,3
85,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
105909,0
84932,0
80,2
Охорона здоров'я
86
к
к
к
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання
87
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
88
к
к
к
Мистецтво, спорт, розваги та  відпочинок
R
5982,8
к
к
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
90
к
к
к
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
91
Організування азартних ігор
92
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
93
к
к
к
Надання інших видів послуг
S
5393,8
к
к
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку
95
к
Надання інших індивідуальних послуг
96
к
к
к
_________________
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області