ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 19.08.2021 13:54
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області у І півріччі 2021 року
 
Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до І півріччя 2020
тис.дол. США
у % до І півріччя 2020
Усього
13781,5
112,4
5312,3
89,7
8469,2
у тому числі
Австрiя
177,6
289,8
к
к
к
Білорусь
20,2
194,9
381,9
234,4
–361,7
Болгарiя
к
к
141,9
к
к
Ізраїль
405,4
97,4
к
к
Ірландія
200,2
к
к
к
к
Німеччина
1312,5
135,0
214,5
24,5
1098,0
Польща
199,7
39,7
307,7
48,9
–108,0
Російська Федерація
55,5
268,2
47,8
393,7
7,8
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
к
к
199,3
51,9
к
США
7624,0
111,7
952,5
90,9
6671,5
Туреччина
71,6
к
195,8
56,5
–124,2
Францiя
789,0
к
52,8
к
736,2
Чехія
27,4
к
к
к
к
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області