ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 31.08.2021 8:14
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–липень 2021 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Липень 2021
до червня 2021
Липень 2021
до липня 2020
Січень–липень 2021
до січня–липня 2020
Промисловість
B+C+D
109,5
71,0
75,1
Добувна та переробна промисловість
B+C
112,8
68,5
72,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
195,6
85,8
63,3
Переробна промисловість
С
96,0
63,3
74,5
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
98,6
49,9
69,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
85,9
100,5
100,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
96,0
70,0
85,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
99,2
78,5
118,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
117,3
158,4
123,7
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
78,8
101,6
116,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
111,8
107,2
80,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
62,1
86,0
99,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
85,6
107,1
121,9
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області