ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 04.08.2021 10:02
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–червень 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
21228133,5
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
16314319,5
76,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
992123,2
4,7
Переробна промисловість
С
15322196,3
72,2
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
9933780,7
46,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
46977,4
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
279401,9
1,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
446084,3
2,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
21655,8
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
431556,2
2,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
к
к
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1731205,8
8,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4593144,3
21,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
320669,7
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області