ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 26.08.2021 13:14
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–червні 2021 року

 

Код за КВЕД-2010
Обсяг
капітальних інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
 
2089392
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
910530
43,6
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
01
909105
43,5
Лісове господарство та лісозаготівлі
02
1425
0,1
Рибне господарство
03
Промисловість
B+C+D+E
686569
32,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
124344
6,0
Переробна промисловість
C
278096
13,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
к
к
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
E
к
к
Будівництво
F
66195
3,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
128075
6,1
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
45
к
к
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
46
60491
2,9
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
47
к
к
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
32774
1,6
Наземний і трубопровідний транспорт
49
22658
1,1
Водний транспорт
50
Авіаційний транспорт
51
к
к
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
52
к
к
Поштова та кур’єрська діяльність
53
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
к
к
Тимчасове розміщування
55
к
к
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
56
Інформація та телекомунікації
J
5288
0,2
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
58-60
233
0,0
Телекомунікації (електрозв’язок)
61
к
к
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
62, 63
к
к
Фінансова та страхова діяльність
K
Операції з нерухомим майном
L
10890
0,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1216
0,0
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
69-71
1040
0,0
Наукові дослідження та розробки
72
к
к
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
73-75
к
к
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
1276
0,1
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
O
181761
8,7
Освіта
P
3165
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
53997
2,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
7122
0,3
Надання інших видів послуг
S
к
к

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

© Головне управління статистики у Кіровоградській області