ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 26.08.2021 8:30
Запаси палива на 1 серпня 2021 року
 
На 1 серпня 2021р.
Приріст, зниження (–) на 1 серпня 2021р. до
1 липня 2021р., у %
1 серпня 2020р., у %
Вугілля кам’яне, тис.т
30,0
2,1
–7,6
Вугілля буре, тис.т
к
к
к
Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т
Бензин моторний, тис.т
3,7
–0,4
–13,4
Газойлі (паливо дизельне), тис.т
12,6
–15,4
–21,0
Мазути паливні важкі, тис.т
1,2
–0,5
–29,4
Пропан і бутан скраплені, тис.т
0,5
0,1
–8,8
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області