ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 02.08.2021 8:20
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
154455
156077
157232
158934
158095
158294
           
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
15257
15202
16106
19288
20184
20478
           
Промисловість
37920
37836
37724
37882
37545
37377
           
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4648
4645
4715
4746
4718
4702
           
Переробна промисловість
23779
23654
23458
23728
23635
23456
           
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6571
6612
6648
6525
6279
6267
           
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2922
2925
2903
2883
2913
2952
           
Будівництво
2381
2348
2372
2372
2407
2321
           
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
11463
11545
11227
11077
10861
11068
           
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16483
16354
16223
16127
16084
16021
           
Тимчасове розміщування й організація харчування
168
197
187
179
175
186
           
Інформація та телекомунікації
841
792
783
751
737
729
           
Фінансова та страхова діяльність
1543
1532
1515
1499
1478
1450
           
Операції з нерухомим майном
1212
1210
1239
1258
1256
1272
           
Професійна, наукова та технічна діяльність
1827
1929
1990
1649
1600
1592
           
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1965
1958
1972
1972
1991
1936
           
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9938
10136
10145
9463
9026
9242
           
Освіта
29511
30799
31522
31386
30940
30665
           
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20594
20560
20472
20246
20125
20254
           
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3054
3390
3468
3495
3403
3421
           
Надання інших видів послуг
298
289
287
290
283
282
           
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області