ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 25.08.2021 14:54
Кількість померлих за причинами смерті у січні–червні 2021 року

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
9289
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
120
з них
туберкульоз
A15–A19
51
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
43
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
955
з них злоякісні
C00–C97
948
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
3
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
22
з них цукровий діабет
E10–E14
20
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
17
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
17
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
16
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
5499
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
4609
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
23
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
726
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
588
з них грип і пневмонія
J10–J18
498
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
288
з них алкогольна хвороба печінки
K70
23
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
3
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
4
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
23
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
14
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
17
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
738
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
419
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
34
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
21
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
10
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
38
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
92
навмисне самоушкодження
X60–X84
102
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
25
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
562
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
562
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області