ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.07.2021 8:40
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–червень 2021 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Червень 2021
до травня 2021
Червень 2021
до червня 2020
Січень–червень 2021
до січня–червня 2020
Промисловість
B+C+D
92,6
65,7
75,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
91,1
61,2
72,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
67,8
43,8
58,5
Переробна промисловість
С
97,4
66,2
76,4
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
92,7
50,0
72,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
181,2
201,9
100,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
93,3
74,3
87,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
83,8
90,5
129,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
80,3
179,2
117,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
103,1
157,9
119,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
90,8
95,3
76,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
136,5
147,4
101,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
105,0
139,9
124,6
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області