ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 01.07.2021 8:45
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–травень 2021 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Травень 2021
до квітня 2021
Травень 2021
до травня 2020
Січень–травень 2021
до січня–травня 2020
Промисловість
B+C+D
78,5
80,4
77,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
75,9
76,3
75,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
88,1
88,0
61,7
Переробна промисловість
С
73,1
73,6
78,5
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
60,3
60,5
76,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
174,6
76,1
79,6
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
74,7
76,5
90,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
100,8
129,9
140,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
143,4
156,3
107,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
151,9
103,8
110,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
97,5
99,2
72,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
115,5
118,5
92,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
109,9
144,0
121,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області