ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 09.07.2021 9:28
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–травень 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
17689145,7
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
13513369,7
76,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
827161,5
4,7
Переробна промисловість
С
12686208,2
71,7
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
8225620,4
46,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
37269,2
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
243826,9
1,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
388814,2
2,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
18890,5
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
324580,6
1,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
к
к
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1461488,0
8,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3909156,5
22,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
266619,5
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області