ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 13.07.2021 12:15
Кількість юридичних осіб за організаційними формами
станом на 01 липня 2021 року
 
Усього
Усього юридичних осіб
25701
у тому числі
фермерське господарство
3183
приватне підприємство
3968
державне підприємство
64
казенне підприємство
комунальне підприємство
437
дочірнє підприємство
183
іноземне підприємство
10
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
57
підприємство споживчої кооперації
73
акціонерні товариства
219
товариство з обмеженою відповідальністю
8959
товариство з додатковою відповідальністю
46
повне товариство
47
командитне товариство
4
адвокатське об’єднання
6
адвокатське бюро
33
кооперативи
400
з них
виробничий
22
обслуговуючий
202
споживчий
14
сільськогосподарський виробничий
27
сільськогосподарський обслуговуючий
38
органи державної влади, організації (установи, заклади)
3122
з них
державна організація (установа, заклад)
420
комунальна організація (установа, заклад)
2022
приватна організація (установа, заклад)
24
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
42
асоціація
33
корпорація
5
консорціум
концерн
спілка споживчих товариств
3
інші об’єднання юридичних осіб
11
товарна біржа
9
кредитна спілка
30
споживче товариство
97
недержавний пенсійний фонд
політична партія
495
громадська організація
1887
громадська спілка
17
релігійна організація
449
профспілка, об’єднання профспілок
680
творча спілка (інша професійна організація)
7
благодійна організація
341
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
506
орган самоорганізації населення
3
інші організаційні форми
317
Відокремлені підрозділи юридичних осіб
1465
у тому числі
філія (інший відокремлений підрозділ)
1419
представництво
46
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області