ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 02.07.2021 8:38
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
129
140
154
151
130
             
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
117
139
158
162
143
             
Промисловість
129
141
157
150
128
             
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
115
132
149
147
125
             
Переробна промисловість
126
139
155
150
130
             
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
143
150
165
152
123
             
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
141
147
162
154
136
             
Будівництво
128
139
156
156
131
             
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
132
144
157
153
137
             
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
130
135
150
149
131
             
Тимчасове розміщування й організація харчування
107
141
156
144
128
             
Інформація та телекомунікації
136
150
162
161
130
             
Фінансова та страхова діяльність
131
143
156
148
124
             
Операції з нерухомим майном
130
148
161
154
131
             
Професійна, наукова та технічна діяльність
131
138
152
152
129
             
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
142
146
160
162
140
             
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
140
147
157
153
126
             
Освіта
121
132
143
137
119
             
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
143
148
162
159
135
             
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
131
135
145
141
119
             
Надання інших видів послуг
123
129
139
133
115
             
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області