ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.07.2021 9:01
Кількість померлих за причинами смерті у січні–травні 2021 року

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
8040
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
113
з них
туберкульоз
A15–A19
48
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
41
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
800
з них злоякісні
C00–C97
795
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
2
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
21
з них цукровий діабет
E10–E14
19
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
12
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
12
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
14
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
4762
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
3997
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
20
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
620
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
546
з них грип і пневмонія
J10–J18
465
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
245
з них алкогольна хвороба печінки
K70
20
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
2
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
4
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
19
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
14
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
14
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
601
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
348
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
31
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
16
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
9
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
36
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
82
навмисне самоушкодження
X60–X84
77
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
21
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
522
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
522
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області