ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 04.06.2021 8:23
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–квітень 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
14696863,3
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
11227532,3
76,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
613304,8
4,2
Переробна промисловість
С
10614227,5
72,2
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
7123286,1
48,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
28691,6
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
194167,5
1,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
334446,9
2,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
15294,6
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
235776,3
1,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
к
к
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1183247,3
8,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3254963,9
22,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
214367,1
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області