ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 24.06.2021 16:57
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього2
 
120343344,8
13136427,1
10,9
66548237,6
55,3
40658680,1
33,8
14519826,5
12,1
Сільське, лісове та рибне господарство
A
31564255,1
к
к
к
к
14551019,7
46,1
5424197,2
17,2
Промисловість
B+C+D+E
36984532,2
к
к
к
к
4261970,5
11,5
1516187,7
4,1
Будівництво
F
2211472,6
315521,8
14,3
1895950,8
85,7
633483,7
28,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
41288673,5
к
к
к
к
16734085,3
40,5
5549920,2
13,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
3247633,2
1903194,5
58,6
1344438,7
41,4
428642,1
13,2
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
276615,7
к
к
к
к
23448,2
8,5
Інформація та телекомунікації
J
384105,0
к
к
к
к
189930,1
49,4
Фінансова та страхова діяльність
K
16676,9
16676,9
100,0
6313,2
37,9
Операції з нерухомим майном
L
625328,7
46899,9
7,5
578428,8
92,5
434339,7
69,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
412775,6
к
к
к
к
137892,3
33,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
720049,2
330191,4
45,9
389857,8
54,1
129654,2
18,0
Освіта
P
17845,2
17845,2
100,0
13728,2
76,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
2534995,3
2448761,8
96,6
86233,5
3,4
9424,7
0,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
1989,9
12,7
1989,9
12,7
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
31686,7
74,1
20675,1
48,3
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень)".


© Головне управління статистики у Кіровоградській області