ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 24.06.2021 16:56
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього2
 
108002
7852
7,3
64941
60,1
35209
32,6
14301
13,2
Сільське, лісове та рибне господарство
A
26344
к
к
к
к
13079
49,7
5325
20,2
Промисловість
B+C+D+E
34968
к
к
к
к
5557
15,9
1715
4,9
Будівництво
F
2766
511
18,5
2255
81,5
934
33,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
11339
к
к
к
к
5610
49,5
2725
24,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
5847
3559
60,9
2288
39,1
822
14,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
452
к
к
к
к
132
29,2
Інформація та телекомунікації
J
946
к
к
к
к
432
45,7
Фінансова та страхова діяльність
K
85
85
100,0
31
36,5
Операції з нерухомим майном
L
2063
318
15,4
1745
84,6
962
46,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1190
к
к
к
к
534
44,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2905
1463
50,4
1442
49,6
417
14,4
Освіта
P
88
88
100,0
75
85,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
18584
17991
96,8
593
3,2
85
0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
89
39,6
32
14,2
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
140
70,0
80
40,0
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень)".


© Головне управління статистики у Кіровоградській області