ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 24.06.2021 16:56
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього2
 
111482
7852
7,0
64982
58,3
38648
34,7
17599
15,8
Сільське, лісове та рибне господарство
A
28884
к
к
к
к
15597
54,0
7774
26,9
Промисловість
B+C+D+E
35123
к
к
к
к
5704
16,2
1841
5,2
Будівництво
F
2863
514
18,0
2349
82,0
1024
35,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
11658
к
к
к
к
5925
50,8
3021
25,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
5891
3561
60,4
2330
39,6
858
14,6
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
480
к
к
к
к
159
33,1
Інформація та телекомунікації
J
990
к
к
к
к
463
46,8
Фінансова та страхова діяльність
K
96
96
100,0
40
41,7
Операції з нерухомим майном
L
2180
318
14,6
1862
85,4
1075
49,3
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1241
к
к
к
к
584
47,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2967
1464
49,3
1503
50,7
477
16,1
Освіта
P
90
90
100,0
77
85,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
18585
17992
96,8
593
3,2
85
0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
90
39,8
33
14,6
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
148
71,2
88
42,3
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень)".


© Головне управління статистики у Кіровоградській області